Služby

Žiadne extra poplatky

Pri objednávke jedál nie sú účtované žiadne implicitné poplatky za krabice, obaly a pod. Cena, ktorá je uvedená v jedálnom lístku pri jedle je kompletná cena za danú položku a vo vyúčtovaní nebude ku nej pridružená žiadna extra položka.

Konzultačné služby

Ponúkam jednak zaučenie pizzerov ako aj komplexné poradenstvo ohľadne rozbiehania pizzerií.

Zaučenie pizzerov

Klientom predám svoje skúsenosti v príprave pizze za svojich ostatných takmer 20 rokov. Školenie je zamerané na kompletnú prípravu pizze, od zarobenia cesta až po upečenie.

Business poradenstvo

Za svoju kariéru som rozbiehal a aj pôsobil v mnohých pizzeriách. Mimo iné: San Marco, Pizza Pazza, Juliano, Bezinka, Ciao, Vittoria a daľšie.

Firemné ponuky

Ponúkam zvýhodnenie cien a poskytovaných služieb šitých na mieru pre mojich partnerov. O možnostiach spolupráce sa prosím informujte priamo na telefónnom čísle Pizza Erik.